linki:

zakłady:

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje:

 1. Studia inżynierskie stacjonarne (I stopnia):
  • zajęcia dla studentów całego Wydziału Mechatroniki na trzech kierunkach studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna,
  • prowadzenie dwóch - spośród dziewięciu - specjalności oferowanych przez Wydział:
   • Mikromechanika (Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych)
   • Inżynieria Fotoniczna (Zakład Inżynierii Fotonicznej)
 2. Studia magisterskie stacjonarne (II stopnia) - od semestru letniego roku akademickiego 2009/2010 - na dwóch specjalnościach: Mikromechanika oraz Inżynieria Fotoniczna
 3. Jednolite studia magisterskie stacjonarne (ostatni rok tych studiów w roku akademickim 2009/2010) na specjalnościach: Mikromechanika oraz Inżynieria Fotoniczna
 4. Studia inżynierskie niestacjonarne
 5. Studia doktoranckie

oraz prowadzenie zajęć w ramach Kształcenia na Odległość (studia inżynierskie i magisterskie) - OKNO.

Zakład Inżynierii Fotonicznej prowadzi ponadto - od roku akademickiego 2007/2008 - studia magisterskie w języku angielskim "Optics in Science and Engineering" (w ramach Europejskiego Programu Erasmus Mundus Masters).Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2019