zakłady:

Nauka

Prace naukowe prowadzone w Instytucie obejmują badania podstawowe, aplikacyjne oraz konstrukcję i wykonawstwo unikalnej aparatury.
Według klasyfikacji KBN kwalifikują się one do następujących dyscyplin naukowych: automatyka i robotyka (31), elektrotechnika (34), mechanika (43) oraz budowa i eksploatacja maszyn (44).
Prace naukowe realizowane w Instytucie prowadzone są w następujących kierunkach:

  • Konstrukcja, modelowanie i optymalizacja oraz badania właściwości precyzyjnych urządzeń mechatronicznych, zwłaszcza takich jak:
   • inteligentne (aktywnie sterowane) elektromechaniczne podzespoły napędowe małej mocy,
   • elementy i zespoły pozycjonujące,
   • przekładnie zębate,
   • mechatroniczne urządzenia do leczenia złamań kości,
   • zespoły drukujące stosowane w sprzęcie komputerowym;
  • Badania właściwości mechanicznych i trybologicznych materiałów przydatnych w technice mikrosystemów;
  • Badania trybologiczne miniaturowych węzłów tarcia;
  • Opracowanie konstrukcji, budowa i badania aparatury optycznej i optoelektronicznej;
  • Optyczne metody badań i kontroli;
  • Cyfrowe i optyczne metody przetwarzania informacji, w tym techniki multimedialne;
  • Wybrane zagadnienia mechaniki i mikromechaniki, w tym:
   • badania i analiza stanów sprężysto-plastycznych;
   • badania i analiza mechaniki elementów MEMS,
   • badania oraz modelowanie mikro i nano dynamiki obiektów drgających,
   • badania, modelowanie i optymalizacja kinematyki obiektów latających

Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2019