linki:

zak│ady:

Pracownicy Insytutu Mikromechaniki i Fotonki

ZIF

 • emerytowany prof. Romuald Jˇ╝wicki
 • prof. dr hab. in┐. Krzysztof Patorski
 • prof. dr hab. in┐. Ma│gorzata Kujawi˝ska
 • dr in┐. Adam Styk
 • dr in┐. Marcin Malesa
 • dr in┐. Robert Sitnik
 • dr in┐. Piotr Makowski
 • prof. dr hab. in┐. Tomasz Kozacki
 • dr in┐. Micha│ Jˇzwik
 • mgr in┐. Krzysztof Malowany
 • mgr in┐. Grzegorz Dymny
 • mgr in┐. Arkadiusz KuÂ
 • mgr in┐. Jaros│aw Paw│owski
 • mgr in┐. Wojciech Krauze
 • mgr in┐. Katarzyna Bogusiewicz
 • mgr in┐. Julianna Kostencka

ZKUP

ZMS

 • emerytowany prof. Wiktor Gambin
 • dr hab. in┐. Barbara Koz│owska
 • prof. dr hab in┐. Edyta úada┐y˝ska-KozdraÂ
 • mgr. in┐. Konrad Kamieniecki
 • dr hab. in┐. Monika Kwacz
 • Andrzej Bogusiewicz
 • mgr in┐. Anna Sibilska-Mroziewicz

ZTRW

 • dr hab. in┐. Leszek Sa│but
 • dr in┐. Leszek Wawrzyniuk
 • dr in┐. S│awomir PaÂko
 • dr in┐. Marcin Witkowski
 • mgr in┐. Anna Paku│a
 • mgr in┐. Grzegorz M▒czkowski
 • mgr in┐. Wojciech Za│uski


Wszelkie prawa zastrze┐one © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2019