linki:

zakłady:

Kierownictwo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

tel. (22) 234 86 02, fax (22) 234 86 01
e-mail: imif@mchtr.pw.edu.pl
www: imif.mchtr.pw.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Maciej Bodnicki
tel. (22) 234 85 15
e-mail: m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora d/s Nauki

prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut
tel. (22) 234 82 83
e-mail: lsalbut@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Studiów

doc. dr inż. Wiesław MOŚCICKI
tel. (22) 234 82 87
e-mail: w.moscicki@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Prof. dr hab. inż. Danuta JASIŃSKA CHOROMAŃSKA
tel. (22) 234 86 04
e-mail: danuta@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata KUJAWIŃSKA
tel. (22) 234 84 89
e-mail: m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Mechaniki Stosowanej

Prof. dr hab. inż. Edyta ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ
tel. (22) 234 83 02
e-mail: e.ladyzynska@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Prof. dr hab. inż. Robert SITNIK
tel. (22) 234 82 83
e-mail: r.sitnik@mchtr.pw.edu.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2020