linki:

zakłady:

Kierownictwo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

tel. (22) 234 86 02, fax (22) 234 86 01
e-mail: imif@mchtr.pw.edu.pl
www: imif.mchtr.pw.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Maciej Bodnicki
tel. (22) 234 85 15
e-mail: m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora d/s Nauki

prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut
tel. (22) 234 82 83
e-mail: lsalbut@mchtr.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Studiów

dr inż. Jakub Wierciak
tel. (22) 234 83 24
e-mail: j.wieciak@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni
tel. (22) 234 83 15
e-mail:s.luczak@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej

dr hab. inż. Michał Jóźwik, prof. uczelni
tel. (22) 234 85 18
e-mail: jozwik@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Mechaniki Stosowanej

Prof. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
tel. (22) 234 83 02
e-mail: e.ladyzynska@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
tel. (22) 234 82 83
e-mail: r.sitnik@mchtr.pw.edu.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2020