linki:

zakłady:

Współrealizacja projektów badawczych Unii Europejskiej

Kontrakty w ramach projektu lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej zrealizowanego z udziałem Instytutu lub z udziałem pracowników Instytutu, dla których jest on podstawowym miejscem pracy

 1. NEMO - "Sieć doskonałości Mikro-Optyki"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: prof. Hugo Thienpont, Vrije Universiteit Brussels, Bruksela, Belgia
  Kierownik na Wydziale: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska i współkoordynator projektu
  Porozumienie nr 501B 1143 9120 110 / kontrakt nr 003887Celem Sieci Doskonałości Mikro-Optyki jest zapewnienie obsługi w zakresie modelowania, pomiarów i badań niezawodności, prototypowania i wytwarzania elementów, systemów i urządzeń mikrooptyki. Pracownicy i doktoranci IMiF zaangażowani są w rozwój nowych metod oraz narzędzi pomiarowych i badań niezawodności a także modelowania elementów i układów mikrooptyki.  http://www.micro-optics.org
 2. Real3D - "Digital holography for 3D and 4D Real-word objects capture, processing and display"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: Oulun Yliopisto (Finlandia)
  Kierownik na Wydziale: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
  Okres realizacji: 01.02.2008-31.01.2011
  Porozumienie nr 517J 1143 8070 310 / kontrakt nr  216105
  Celem projektu jest opracowanie metod rejestracji, przetwarzania, kodowania i rekonstrukcji hologramów cyfrowych umożliwiających efektywne odtwarzanie numerycznych i optoelektronicznych obrazów przedmiotów trójwymiarowych (360deg) do celów technik multimedialnych.  http://www.digitalholography.eu
 3. SMARTIEHS - "Smart inspection system for High Speed and multifunctional testing of MEMS and MOEMS"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: Stiftelsen Sintef (Norwegia)
  Kierownik na Wydziale: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
  Okres realizacji: 1.04.2008-31.03.2011
  Porozumienie nr 517J 1143 8080 310 / kontrakt nr 223935
  Celem projektu jest budowa interferometrycznego systemu umożliwiającego pomiary parametrów technologicznych i funkcjonalnych elementów MEMS/MOEMS bezpośrednio na przedmiotowym waflu krzemowym. System bazuje na macierzy interferometrów Twymanna-Greena i Mireau wykonanych bezpośrednio na waflu (waflach) krzemowym, umożliwiających równoległy pomiar wielu obiektów. http://www.ict-smartiehs.eu
 4. NANOINDENT "Creating and disseminating novel nanomechanical characterization techniques and standards"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: dr. Peter Nagy, Węgry
  Kierownik na Wydziale: dr hab. inż. Zygmunt Rymuza, prof. nzw. PW
  Okres realizacji: 01.09.2008-31.08.2011
  Porozumienie nr 517J 1143 8090 310 /nr umowy: NMP3-CA-2008-218659
  Projekt obejmuje współpracę laboratoriów europejskich i koordynację prac badawczych w zakresie technik nanoindentacji. Celem projektu jest opracowanie nowych technik, ich upowszechnienie i opracowanie norm w zakresie nanoindentacji.
 5. AppliCMA "Development of wear resistant coatings based on complex metallic alloys for functional applications"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: dr. Andreas Merstallinger, Austria
  Kierownik na Wydziale: dr hab. inż. Zygmunt Rymuza, prof. nzw. PW
  Okres realizacji: 01.12.2008-30.11.2011
  Porozumienie nr 517J 1143 8100 310 /nr umowy: NMP-CP-2008-214407
  Projekt dotyczy opracowania, badań i zastosowania nowoczesnych pokryć wykonywanych z kompleksowych stopów metali (CMA) wykazujących wyjątkowe właściwości eksploatacyjne przydatne do wykorzystania w wielu dziedzinach techniki: wytwarzania (narzędzi skrawających, do obróbki plastycznej itp.), w lotnictwie oraz w nanotechnologii (nanoimprinting).
 6. Spectral 3DMADMAC - "Badania z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 3D europejskiego dziedzictwa kulturowego"
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: brak
  Kierownik na Wydziale: dr inż. Robert Sitnik
  Okres realizacji: 1.04.2008 - 31.03.2011
  Porozumienie nr 5013 1143 9410 000 oraz 5153 1143 9410 000/nr umowy EE018/H03/2008/01/85;
  Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod pozwalających, w nowy jakościowo i ilościowo sposób, digitalizować, przetwarzać cyfrowo i kopiować obiekty trójwymiarowe, w szczególności należące do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prowadzone badania będą się koncentrować na stworzeniu:
  • zbioru zintegrowanych metod pomiarowych do digitalizacji kształtu, barwy, charakterystyk rozpraszania i odbicia w jednym procesie,
  • zbioru metod i algorytmów do przetwarzania danych w celu przygotowania wyników pomiarów do takich zastosowań jak: tworzenie dokumentacji muzealnej, prezentacje w wirtualnej rzeczywistości, kopiowanie obiektów,
  • zbioru metod do wykonywania rzeczywistych kopii obiektów ze szczególnym uwzględnieniem nadawania im właściwej faktury i barwy.
 7. MONIT - "Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności" - (projekt strukturalny)
  Główny koordynator z Unii Europejskiej: brak
  Kierownik na Wydziale: prof. dr hab. inż. M. Kujawińska
  Okres realizacji: 30.08.2008 - 30.09.2012
  Porozumienie nr 5013 1143 0112/nr umowy UDA-POIG.01.01.02-00-013/08-00;
  Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy. Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu zadań badawczych i opracowywaniu innowacyjnych na skalę światową rozwiązań technologicznych w zakresie metod służących do monitorowania stanu konstrukcji oraz do ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym niskim poziomie ryzyka awarii. http://www.monit.pw.edu.pl/
 8. Kapitał Ludzki - Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
  Porozumienie nr 5003 1143 1444 (zadanie 44) oraz 5003 1143 1454 (zadanie 45)/nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-002/08-00
  Zadanie 44  - "Opracowanie, uruchomienie i realizacja studiów anglojęzycznych inżynierskich i magisterskich w zakresie inżynierii fotonicznej - Photonics Engineering"
  Kierownik zadania: dr hab. inż. Leszek Sałbut
  Okres realizacji: 1.01.2009 - 31.12.2010
  Zadanie 45 - "Opracowanie i uruchomienie międzywydziałowych i międzynarodowych  studiów doktoranckich w zakresie "Optics in Science and Engineering".
  Kierownik zadania 45: prof. dr hab. inż. M. Kujawińska
  Okres realizacji: 1.01.2009 - 31.12.2011

Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2019