linki:

zakłady:

Współpraca krajowa

Współpraca naukowa

 1. Główny Urząd Miar, Warszawa. System automatycznej analizy interferogramów do pomiarów płytek wzorcowych.
 2. Akademia Medyczna, Oddział Otolaryngoskopii, Warszawa. System wizualizacji struktury ucha wewnętrznego.
 3. Telewizja Polska, Warszawa. Zintegrowany model studia wirtualnego
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy, Otwock. Projektowanie i modelowanie aparatury biomechanicznej.
 5. Mikroma Sp. z o.o., Września. Konstruowanie i badanie silników liniowych z napędem elektrycznym.
 6. Centrum Badań Kosmicznych, Warszawa, współpraca w zakresie projektowania aparatury spektralnej
 7. Instytut Podstawowych problemów Techniki PAN, współpraca w zakresie pomiarów i oceny jakości światłowodów i akcesoriów światłowodowych
 8. Lublin Uniwersytet M. Skłodowskiej Curie, współpraca w zakresie techniki światłowodowej
 9. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: Odwzorowywanie kształtu i barwy obiektów zabytkowych. Badania w zakresie oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz jego monitorowania.
 10. Muzeum Pałac w Wilanowie: Badania z zakresu automatyzacji procesu dokumentacji dzieł sztuki oraz rozszerzenia jego możliwości. Badania z zakresu wizualizacji w rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej obiektów dziedzictwa kulturowego.
 11. IPPT PAN, AGH, IMP PAN, Wydz. Transportu, SIMR, IL współpraca w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego MONIT link
 12. Wojskowa Akademia Techniczna, współpraca w zakresie metrologii optycznej i budowy optycznych systemów  pomiarowych

Współpraca gospodarcza

 1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa. Ekstensometr optyczny do zrywarek.
 2. Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Polowe mikrointerferometry pomiarowe z zastosowaniem źródeł promieniowania ciągłego i impulsowego w zakresie widzialnym i podczerwonym,
 3. Firma:WorldIXI Polska S.A.: Rozwijanie systemu studia wirtualnego.
 4. Firma Smarttech Sp. Z o.o., Warszawa rozwój systemów wyznaczania kształtu obiektów trójwymiarowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2020