działy:

zakłady:

Witamy na stronie Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

Instytut został utworzony w 1970 r. jako Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych z wcześniej istniejących Katedr: Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych - kierowanej przez prof. Władysława Trylińskiego, Przyrządów Optycznych - kierowanej przez prof. Jana Matysiaka oraz Mechaniki - kierowanej przez prof. Jerzego Lipkę. Obecna nazwa Instytutu została wprowadzona w 1996 r. Jego aktualna struktura jest efektem reorganizacji Wydziału Mechatroniki, wynikającej z postanowień Statutu PW i obowiązuje od 1 września 2008 roku.

Według stanu w dniu 01.10.2009 roku Instytut zatrudnia 53 osoby w tym 31 nauczycieli akademickich: 3 profesorów zwyczajnych, 5 profesorów nadzwyczajnych, 1 doktora habilitowanego, 18 adiunktów i starszych wykładowców oraz 4 asystentów. Kadra naukowa Instytutu sprawuje opiekę nad 19 doktorantami Studium Doktoranckiego Mechatronika.

Podstawą struktury organizacyjnej Instytutu są Zakłady prowadzące działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów całego Wydziału Mechatroniki na trzech kierunkach studiów: Mechatronika, Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Prowadzi także dwie - spośród dziewięciu - wydziałowe specjalności dydaktyczne: Mikromechanika oraz Inżynieria Fotoniczna.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Instytut Mikromechaniki i Fotoniki 2019